Bán Hàng


Chuyên viên tư vấn và thuyết trình sản phẩm
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận