Công Nhân - Lao Động Phổ Thông


Nhân viên đóng gói
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
Nhân viên nấu cơm căn tin (Nam/Nữ 30 - 45)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên bảo vệ (Nam từ 20 -50 tuổi)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Lao động phổ thông
Công ty CP sách và thiết bị Bình Thuận
Tuyển gấp lao động phổ thông
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
Công nhân cây xanh
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lao động phổ thông
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lao động phổ thông
Công ty Cổ phần Tàzon
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN