Du Lịch - Resort


Nhân Viên Buồng Phòng
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Nhà Hàng
Blue Bay Resort & Spa
Eagles Beach Resort Tuyển dung nhiều vị trí
Eagles Beach Resort - Eagles company
Quản lý Nhà Hàng
Hòn Rơm 1
Nhân Viên Bảo Trì
Sunsea Resort
Nhân Viên Bảo Trì
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên Thu Ngân
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên buồng phòng.
FULL MOON Resort
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG
SWISS VILLAGE RESORT
Nhân Viên Phụ Bếp
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân Viên Buồng Phòng
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Thu ngân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên nhà hàng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT