Du Lịch - Resort


Nhân Viên Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân viên Bảo vệ
Ca Ty Muine Resort
Nhân viên nhà phòng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Hồ bơi
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
FULL MOON BEACH RESORT
Nhân viên Bảo trì Mộc
Ca Ty Muine Resort
SALES MARKETING
FULL MOON BEACH RESORT
NHÂN VIÊN BẾP NẤU
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN LỂ TÂN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên Bảo vệ
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
BẢO TRÌ, PHỤ BẾP
FULL MOON BEACH RESORT
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên pha chế
Sunsea Resort