Du Lịch - Resort


Nhiều vị trí
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại Dịch Vụ Việt Úc
Nhan viên Bảo trì
Ca Ty Muine Resort
NHAN VIEN PHA CHẾ
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIEN BÁN SHOP
JIBE BEACH CLUB
Nhân viên Lễ tân
Công ty SeaLinks City
Nhân viên Thể thao
Công ty SeaLinks City
Bếp chính Á
Công ty SeaLinks City
Nhân viên Bảo trì
Công ty SeaLinks City
Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Công ty SeaLinks City
Nhân viên Buồng phòng
Công ty SeaLinks City
Nhân viên Vệ sinh bếp - Nam
Công ty SeaLinks City
LỄ TÂN CA ĐÊM.
JIBE BEACH CLUB
Nhân viên Thu Ngân
Ca Ty Muine Resort
Nhân viên Buồng phòng nam
Sea Links Beach Hotel
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên Thu Ngân
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIÊN PHA CHẾ
JIBE BEACH CLUB