Du Lịch - Resort


BẾP NẤU
SWISS VILLAGE RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
SWISS VILLAGE RESORT
Nhân viên lễ tân
MELON RESORT
Nhân viên bảo trì điện
Sonata Resort & Spa
Nhân viên cây xanh
Sonata Resort & Spa
Nhân viên buồng phòng (Nam)
Sonata Resort & Spa
Nhân Viên Buồng Phòng
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Nhà Hàng
Blue Bay Resort & Spa
Eagles Beach Resort Tuyển dung nhiều vị trí
Eagles Beach Resort - Eagles company
Quản lý Nhà Hàng
Hòn Rơm 1
Nhân Viên Bảo Trì
Sunsea Resort
Nhân Viên Bảo Trì
MELON RESORT