Du Lịch - Resort


Nhân viên thu ngân tại nhà hàng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Thu ngân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên cứu hộ
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên sân vườn
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên nhà hàng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Thư ký Bếp
Sea Links Beach Hotel
Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Sea Links Beach Hotel
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Cà Ty Muine Resort
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên Spa
Công Ty TNHH ECO
Nhân viên bảo vệ
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên làm phòng (ưu tiên nam)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
BARTENDER
Sand Beach Resort