Du Lịch - Resort


NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
Sand Beach Resort
Bếp Âu-Á
Sand Beach Resort
LỄ TÂN
Sand Beach Resort
BUỒNG PHÒNG
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Giám sát Phòng
Ca Ty Muine Resort
KẾ TOÁN THU MUA
Cà Ty Muine Resort
NHÂN VIÊN ĐẶT PHÒNG
Cà Ty Muine Resort
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên Lễ Tân
Công Ty TNHH ECO
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên marketing
BLUE BAY MUI NE RESORT
Tạp Vụ
Seagull Company
Kế Toán Tổng Hợp
Seagull Company