Du Lịch - Resort


Hành chính nhân sự
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Sea Links Beach Hotel
Nhân viên Lễ tân
Sea Links Beach Hotel
Phụ bếp
Sea Links Beach Hotel
Nhân Viên Sales Tour Du Lịch
Công ty TNHH du lịch Bờ Cát Vàng
NHÂN VIÊN THU NGÂN
MELON RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
TTC RESORT PREMIUM KE GA TUYỂN DỤNG
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Bảo Trì Mộc, Thợ Hồ
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Lễ Tân
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Trưởng BP Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Trưởng BP Buồng Phòng
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT