Du Lịch - Resort


Nhân viên đặt phòng
Cà Ty Muine Resort
Nhân viên Lễ tân
Cà Ty Muine Resort
Nhân viên Bartender
Công Ty TNHH ECO
Bartender
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên phục vụ nhà hàng
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên phụ bếp
Seahorse Resort & Spa
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên marketing
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Kê toán thanh toán
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân Viên Lễ Tân
Pacific Beach Resort