Du Lịch - Resort


Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Thư ký Bếp
Sea Links Beach Hotel
Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Sea Links Beach Hotel
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Cà Ty Muine Resort
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên Spa
Công Ty TNHH ECO
BARTENDER
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
Sand Beach Resort
Bếp Âu-Á
Sand Beach Resort
LỄ TÂN
Sand Beach Resort
BUỒNG PHÒNG
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Giám sát Phòng
Ca Ty Muine Resort
KẾ TOÁN THU MUA
Cà Ty Muine Resort
NHÂN VIÊN ĐẶT PHÒNG
Cà Ty Muine Resort