Giao Nhận Hàng


Nhân viên thu cước tại nhà khách hàng
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
Nhân viên bán hàng
Đại lý vé số Hoàng An