Hành Chính Nhân Sự


Nhân Viên Hành Chánh - Văn Phòng
Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận
Nhân viên hành chính
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Phó Phòng TC – HC
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Hành chính
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Phó Phòng TC-HC-QT
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Admin Officer
Doosan Heavy Industries & Construction
Giám Sát Hành Chính - Nhân Sự (Tuyển Nam)
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
Hành chánh nhân sự
Công ty Ngôi Nhà Điện Tử