Hành Chính Nhân Sự


Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Admin Officer
Doosan Heavy Industries & Construction
Giám Sát Hành Chính - Nhân Sự (Tuyển Nam)
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
Hành chánh nhân sự
Công ty Ngôi Nhà Điện Tử