Giờ Hành Chính


Nhân viên kế toán
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Trung Cấp Điện
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
PHỤ KHO
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
Lao Động Phổ Thông
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Nhân Viên Bảo Vệ
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Nhân Viên Cây Xanh
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Kế Toán Tổng Hợp
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Nhân viên điều hành
Công ty TNHH TMDV ClickDi
Nhân viên Dược
Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận
Nhân viên Phòng Cơ điện
Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận
Lái xe hạng C
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe hạng B2
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Công nhân cây xanh
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
TRƯỞNG BẾP ÂU
PANDANUS RESORT
Lái xe nâng
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe xúc
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân Viên kế toán
Công Ty TNHH Mimiso Việt Nam
Lái xe tải Cẩu
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe đào
Công ty TNHH Granite Rạng Đông