Giờ Hành Chính


Nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên vệ sinh (lao công)
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Bốc xếp
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Lễ Tân - Văn Thư
Bảo hiểm Quân Đội Bình Thuận
Lao động phổ thông
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
Phụ vận hành trạm BTXM
Công ty Cổ phần Tàzon
Cán bộ kỹ thuật VLXD
Công ty Cổ phần Tàzon
Lao động phổ thông
Công ty Cổ phần Tàzon
Thợ cơ khí các loại
Công ty Cổ phần Tàzon
Lái xe tải ben bằng C
Công ty Cổ phần Tàzon
Lái xe xúc, đào
Công ty Cổ phần Tàzon
Nhân viên Kế toán
Công ty Cổ phần Tàzon
Nhân viên Kinh doanh
Công ty Cổ phần Tàzon
Kế toán bán hàng-Công nợ
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
Nhân viên kho
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN