Toàn thời gian


Nhiều vị trí
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại Dịch Vụ Việt Úc
Chuyên viên kỹ sư
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhan viên Bảo trì
Ca Ty Muine Resort
NHAN VIEN PHA CHẾ
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIEN BÁN SHOP
JIBE BEACH CLUB
Nhân viên Vệ sinh bếp - Nam
Công ty SeaLinks City
Phó Phòng TC – HC
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
NHÂN VIÊN THU NGÂN
MELON RESORT
Thủ quỹ
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thủ kho
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Kế toán viên
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Kế toán trưởng
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Giám đốc Kinh Doanh
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG