Toàn thời gian


Kỹ sư Điện
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH PNP Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Nhà Hàng
Blue Bay Resort & Spa
TUYỂN: NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Quản lý Nhà Hàng
Hòn Rơm 1
Nhân Viên Bảo Trì
Sunsea Resort
Nhân Viên Bảo Trì
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên Thu Ngân
CÔNG TY TNHH MELON
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Kế toán Tổng hợp
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân viên Thu Ngân
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên bảo trì (Nam)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc