Toàn thời gian


Nhân viên làm phòng (ưu tiên nam)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Trưởng BP bảo trì
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên bảo trì điện nước
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Trợ lý Tổng Giám đốc
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
BARTENDER
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN SALES
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
Sand Beach Resort
Bếp Âu-Á
Sand Beach Resort
LỄ TÂN
Sand Beach Resort
BUỒNG PHÒNG
Sand Beach Resort
KẾ TOÁN NỘI BÔ
Sand Beach Resort
Nhân viên pháp lý
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Bảo trì điện
LINKFARM BÌNH THUẬN
Kỹ sư Điện công nghiệp
LINKFARM BÌNH THUẬN
Nhân viên Kế toán giá thành
LINKFARM BÌNH THUẬN
LỄ TÂN NAM
FULL MOON Resort
Nhân viên bảo vệ
Chi nhánh Công ty cổ phần truyền hình cáp NTH tại Bình Thuận
Nhân viên thu ngân kiêm kế toán
Chi nhánh Công ty cổ phần truyền hình cáp NTH tại Bình Thuận
Nhân viên pha chế trà sữa
Chi nhánh Công ty cổ phần truyền hình cáp NTH tại Bình Thuận