Toàn thời gian


Kế toán Tổng hợp
Ca Ty Muine Resort
Nhân viên tạp vụ Bếp
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên Spa
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Bếp nấu
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên phục vụ Nhà hàng
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Trưởng bảo trì
FULL MOON Resort
Lao Động Có Tay Nghề Gỗ
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Lao Động Phổ Thông
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Nhân Viên Bảo Vệ
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Nhân Viên Kỹ Thuật
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Nhân viên cung ứng vật tư
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Nhân Viên Bảo Trì
MELON RESORT
Kế toán Trưởng
Ca Ty Muine Resort