Toàn thời gian


Tư vấn bán hàng (Ôtô)
Honda Ôtô Gia Hoà- Bình Thuận
Tài xế cho Giám đốc
Honda Ôtô Gia Hoà- Bình Thuận
Nhân viên bán hàng
Công ty TNHH Sea Links City
KẾ TOÁN DOANH THU
SONATARESORT
Kiểm soát
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Kiểm kê
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Quản lý nhà máy
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thanh tra xe buýt
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thủ kho
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Cây cảnh, vườn ươm
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lái xe văn phòng
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Công nhân lắp ống
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lái xe bồn bê tông
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Phụ xe
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên cơ khí, bảo trì
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lái xe buýt
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Bảo vệ
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG