Toàn thời gian


KẾ TOÁN TRƯỞNG(Biết tiếng Anh giao tiếp)
Công ty CP VIệt Hàn- Aroma Beach Resort & Spa
Nhân viên bảo trì điện
Sonata Resort & Spa
Nhân viên sân vườn
Sonata Resort & Spa
Nhân viên buồng phòng
Sonata Resort & Spa
Kỹ sư Điện
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH PNP Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Nhà Hàng
Blue Bay Resort & Spa
TUYỂN: NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Quản lý Nhà Hàng
Hòn Rơm 1
Nhân Viên Bảo Trì
Sunsea Resort
Nhân Viên Bảo Trì
MELON RESORT
Nhân viên Thu Ngân
MELON RESORT