Toàn thời gian


Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Kế toán Tổng hợp
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân viên Thu Ngân
MELON RESORT
Nhân viên bảo trì (Nam)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên hồ bơi (tuyển gấp)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
BẾP NẤU CHÍNH
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Kỹ thuật viên điều hành - Làm việc tại Phan Rí Cửa
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
Chuyên viên tư vấn và thuyết trình sản phẩm
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
NHÂN VIÊN THU MUA THỦY HẢI SẢN
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
TUYỂN NV KỸ THUẬT ĐỘI XE
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Nhân viên buồng phòng.
FULL MOON Resort
Thống kê kho
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hồng Phú
Giám sát kho
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hồng Phú
trưởng bộ phận IT
Công Ty TNHH Hải Âu
Nhân viên Marketing
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung
Nhân viên Kinh doanh
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung
Nhân viên Pháp lý
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung