Toàn thời gian


Nhân viên Cơ Điện
Công ty Cao Su Thắng Lợi
Đầu bếp gia đình
Công ty TNHH Nguyên Hương
NHÂN VIÊN THU NGÂN
MELON RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
TTC RESORT PREMIUM KE GA TUYỂN DỤNG
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Bảo Trì Mộc, Thợ Hồ
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Trưởng BP Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Trưởng BP Buồng Phòng
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
thợ điện nước
điện nước Anh Pho
nhân viên lễ tân
Công Ty TNHH Hải Âu
Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Kỹ Sư Điện Tự Động
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
CÔNG TY TNHH TRUNG HÀ AN
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên bán hàng
Công ty TNHH Đất Việt