Hàm Tiến - Mũi Né


nhân viên kế toán
Tiền Dương
Superior receptionist
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Reservation
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Lễ tân
Sea Links Beach Hotel
Nhân viên Lễ Tân
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN SPA
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên Lễ tân
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên Bảo trì mộc
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên Bảo trì điện
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên Lễ tân (Nam/nữ, tuổi từ 23 - 35)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
FULL MOON BEACH RESORT
Nhân Viên IT
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN LÀM PHÒNG
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
FULL MOON BEACH RESORT
NHÂN VIÊN LỂ TÂN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên bảo trì
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc