Hàm Tiến - Mũi Né


Thư ký Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHAN VIEN PHA CHẾ
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIEN BÁN SHOP
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
kế toán tổng hợp
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
kế toán viên
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên thư ký bộ phận phòng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Trưởng nhà hàng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Bếp trưởng (Nam / Nữ từ 35 tuổi trở lên)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên phục vụ nhà hàng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên rửa chén
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Trưởng BP bảo trì
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên bán hàng
Công ty TNHH Sea Links City
Kế toán nữ
Sea Links Beach Hotel
Thư ký Bếp
Sea Links Beach Hotel