Hàm Tiến - Mũi Né


Nhân viên Nhà Hàng
Blue Bay Resort & Spa
Quản lý Nhà Hàng
Hòn Rơm 1
Nhân viên Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Thu ngân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên nhà hàng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Bảo vệ và bảo trì
Pacific Beach Resort
Nhân viên phụ bếp
CTY TNHH DL Nhơn Hòa
NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔNG ĐÀI)
Chi nhánh Phan Thiết - Công ty CP xe khách Phương Trang