Hàm Tiến - Mũi Né


Nhân viên thu ngân tại nhà hàng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Thu ngân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên cứu hộ
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên sân vườn
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên nhà hàng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Cà Ty Muine Resort
Quản lý nhà hàng
JIBE BEACH CLUB
Nhân viên thu ngân tại nhà hàng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc