Hàm Tiến - Mũi Né


NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên Bảo vệ
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên pha chế
Sunsea Resort
Bảo vệ
Sunsea Resort
Nhân viên Buồng Phòng
Bamboo Village Beach Resort & Spa
Nhân viên Spa
Bamboo Village Beach Resort & Spa
Nhân viên Kỹ thuật Bếp (Cook)
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Trưởng ca Pha chế
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Nhân viên Pha chế
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Phục vụ nhà hàng
Rạng Garden
TÀI XẾ LÁI XE HẠNG E
PANDANUS RESORT
NHÂN VIÊN HÀNH LÝ
PANDANUS RESORT