Hàm Tiến - Mũi Né


Nhân viên nhà phòng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên nhà phòng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Trưởng ca nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Giám sát nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Phục vụ nhà hàng
Rạng Garden
TÀI XẾ LÁI XE HẠNG E
PANDANUS RESORT
NHÂN VIÊN HÀNH LÝ
PANDANUS RESORT
NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG
PANDANUS RESORT
NHÂN VIÊN THU NGÂN
PANDANUS RESORT
NHÂN VIÊN PHA CHẾ
PANDANUS RESORT
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
PANDANUS RESORT
TRƯỞNG BẾP ÂU
PANDANUS RESORT
Nhân viên Sân vườn (Nam)
Cà Ty Mũi Né Resort
Assistant F&B Manager - Trợ lý TBP Nhà hàng
Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa