Hàm Tiến - Mũi Né


nhân viên kế toán
Tiền Dương
Nhân viên Lễ tân
Sea Links Beach Hotel
NHÂN VIÊN SPA
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên Lễ tân
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên Bảo trì mộc
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên Bảo trì điện
Seahorse Resort & Spa
NHÂN VIÊN LÀM PHÒNG
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN LỂ TÂN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Giám sát Lễ tân
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Seahorse Resort & Spa
Nhân Viên Kinh Doanh - SALE Phòng
Sóng Biển Xanh RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Sóng Biển Xanh RESORT
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Sóng Biển Xanh RESORT
Nhân viên Lễ Tân
Sóng Biển Xanh RESORT
Thư ký Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)