Hàm Tiến - Mũi Né


Nhân viên Lễ Tân
Sóng Biển Xanh RESORT
Thư ký Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên bán hàng
Công ty TNHH Sea Links City
Kế toán nữ
Sea Links Beach Hotel
Thư ký Bếp
Sea Links Beach Hotel
Nhân viên Thu ngân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên cứu hộ
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên sân vườn
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên nhà hàng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Cà Ty Muine Resort