Hàm Tiến - Mũi Né


BARTENDER
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN SALES
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
Sand Beach Resort
Bếp Âu-Á
Sand Beach Resort
LỄ TÂN
Sand Beach Resort
BUỒNG PHÒNG
Sand Beach Resort
KẾ TOÁN NỘI BÔ
Sand Beach Resort
Nhân viên Lễ tân
Ocean Vista
KẾ TOÁN THU MUA
Cà Ty Muine Resort
NHÂN VIÊN ĐẶT PHÒNG
Cà Ty Muine Resort
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Kế Toán Tổng Hợp
Seagull Company
Nhân viên marketing
BLUE BAY MUI NE RESORT
Tạp Vụ
Seagull Company
Kế Toán Tổng Hợp
Seagull Company
Hành chính nhân sự
BLUE BAY MUI NE RESORT