Hàm Tiến - Mũi Né


Bảo trì
EAGLES BẸACH RESORT
Lễ Tân
EAGLES BẸACH RESORT
Giám sát Phòng
Dessole Beach Resort Muine
Giám sát Giặt ủi
Dessole Beach Resort Muine
nhân viên hồ bơi
Cà Ty Muine Resort
Buồng Phòng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
THỢ MỘC - SƠN NƯỚC
SWISS VILLAGE RESORT
NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG (NAM)
SWISS VILLAGE RESORT
NHÂN VIÊN BẢO VỆ
SWISS VILLAGE RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
SWISS VILLAGE RESORT
IT
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Bảo trì
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên kế toán
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Kế toán tổng hợp
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Lễ Tân
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN SÂN VƯỜN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)