Hàm Tiến - Mũi Né


NHÂN VIÊN LỄ TÂN
SWISS VILLAGE RESORT
IT
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Bảo trì
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên kế toán
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Kế toán tổng hợp
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Lễ Tân
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN SÂN VƯỜN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân Viên Kỹ Thuật Nhà Bếp
Ravenala Boutique Resort
Nhân viên Bell boy
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên buồng phòng
Blue Bay Resort & Spa
Phó bếp Á
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Nhà hàng
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Marketing
Blue Bay Resort & Spa
Nhân Viên Bảo Trì
Ravenala Boutique Resort