Hàm Tiến - Mũi Né


Nhân viên Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên nhà hàng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
BARTENDER
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN SALES
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
Sand Beach Resort
Bếp Âu-Á
Sand Beach Resort
LỄ TÂN
Sand Beach Resort
BUỒNG PHÒNG
Sand Beach Resort
KẾ TOÁN NỘI BÔ
Sand Beach Resort
Nhân viên Lễ tân
Ocean Vista
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Kế Toán Tổng Hợp
Seagull Company
Nhân viên marketing
BLUE BAY MUI NE RESORT
Tạp Vụ
Seagull Company
Kế Toán Tổng Hợp
Seagull Company