Hàm Tiến - Mũi Né


NHÂN VIÊN LỄ TÂN
SWISS VILLAGE RESORT
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN SÂN VƯỜN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân Viên Kỹ Thuật Nhà Bếp
Ravenala Boutique Resort
Nhân viên Bell boy
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên buồng phòng
Blue Bay Resort & Spa
Phó bếp Á
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Nhà hàng
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Marketing
Blue Bay Resort & Spa
Nhân Viên Bảo Trì
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Bartender
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Nhà Hàng
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Cây Xanh
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Bảo Vệ
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Lễ Tân
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Buồng Phòng
Ravenala Boutique Resort