Hàm Tiến - Mũi Né


Nhân Viên Bảo Trì
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Bartender
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Nhà Hàng
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Cây Xanh
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Bảo Vệ
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Lễ Tân
Ravenala Boutique Resort
Nhân Viên Buồng Phòng
Ravenala Boutique Resort
BẾP NẤU - PHỤ BẾP
SWISS VILLAGE RESORT
Nhân viên Thu ngân
hrbluebaymuineresort
Nhân viên Bảo trì
hrbluebaymuineresort
Nhân viên nhà hàng
hrbluebaymuineresort
Nhân viên Buồng phòng
hrbluebaymuineresort
Nhân viên Lễ tân
hrbluebaymuineresort
Thư ký Buồng phòng
hrbluebaymuineresort
Nhân viên marketing
hrbluebaymuineresort
Hành chính nhân sự
hrbluebaymuineresort
Nhân viên tạp vụ Bếp
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN SPA
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
BẾP NẤU
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)