Hàm Tiến - Mũi Né


Nhân viên Bảo trì
hrbluebaymuineresort
Nhân viên nhà hàng
hrbluebaymuineresort
Nhân viên Buồng phòng
hrbluebaymuineresort
Nhân viên Lễ tân
hrbluebaymuineresort
Thư ký Buồng phòng
hrbluebaymuineresort
Nhân viên marketing
hrbluebaymuineresort
Hành chính nhân sự
hrbluebaymuineresort
Nhân viên tạp vụ Bếp
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN SPA
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
BẾP NẤU
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên Làm Phòng
Ca Ty Muine Resort
Nhân Viên Buồng Phòng
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Nhà Hàng
Blue Bay Resort & Spa
Quản lý Nhà Hàng
Hòn Rơm 1
Nhân viên Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Thu ngân
BLUE BAY MUI NE RESORT