Huyện Đức Linh


Nhân viên kinh doanh ngành sơn nước
TẬP ĐOÀN THƯƠNG HIỆU VIỆT
Giám sát bán hàng ngành sơn nước
TẬP ĐOÀN THƯƠNG HIỆU VIỆT
SALES ADMIN
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NTD
Nhân viên Cơ Điện
Công ty Cao Su Thắng Lợi