Huyện Hàm Tân


Quản lý nhà máy
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên thủ quỹ
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Hành chính
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thủ kho
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lao động phổ thông
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lái xe đào, xe ủi
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
nhân Viên Bảo Vệ
Công Ty CP DV BV Hoàng Long Hải