Huyện Hàm Thuận Bắc


Tài Xế Lái Xe Tổng Giám Đốc
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM & SX Quản Trung
Nhân viên phòng chờ
Honda Ôtô Bình Thuận - Phan Thiết
Nhân viên Hành chính Nhân sự
Honda Ôtô Bình Thuận - Phan Thiết
Nhân viên Kinh doanh
Honda Ôtô Bình Thuận - Phan Thiết
Nhân viên Phụ tùng
Honda Ôtô Bình Thuận - Phan Thiết
Thợ điện Công nghiệp
Công ty Cổ phần Tàzon
Phụ vận hành trạm BTXM
Công ty Cổ phần Tàzon
Cán bộ kỹ thuật VLXD
Công ty Cổ phần Tàzon
Lao động phổ thông
Công ty Cổ phần Tàzon
Thợ cơ khí các loại
Công ty Cổ phần Tàzon
Lái xe tải ben bằng C
Công ty Cổ phần Tàzon
Lái xe xúc, đào
Công ty Cổ phần Tàzon
Nhân viên Kế toán
Công ty Cổ phần Tàzon
Nhân viên Kinh doanh
Công ty Cổ phần Tàzon
Trung Cấp Điện
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Lao Động Phổ Thông
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Nhân Viên Bảo Vệ
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Nhân Viên Cây Xanh
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN