Huyện Hàm Thuận Nam


Kế toán nội bộ
Liên Hiệp HTX DV-SX Thanh Long Bình Thuận
Vận hành Nhà máy điện Mặt trời, điện gió
Công ty cổ phần Hà Đô Bình Thuận
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
Lái xe hạng C
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe hạng B2
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên kỹ thuật - Làm việc tại Hàm Thuận Nam
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
Nhân viên kinh doanh - Làm việc tại Hàm Thuận Nam
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
Công nhân cây xanh
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên Bảo vệ
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe nâng
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe xúc
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe tải Cẩu
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe đào
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ hàn
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên Kế toán
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lao động phổ thông
Công ty TNHH Granite Rạng Đông