Huyện Hàm Thuận Nam


Lái xe nâng
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe xúc
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe tải Cẩu
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe đào
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ hàn
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên Kế toán
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lao động phổ thông
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Tài xế lái xe hạng C
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Sửa chữa máy ô tô
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ Cơ khí
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ Thủy lực
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Công nhân lái xe xúc...
Công ty TNHH TM Tân Quang Cường thuộc Tập đoàn Rạng Đông
Nhân viên kế toán
Công ty TNHH TM Tân Quang Cường thuộc Tập đoàn Rạng Đông
Lao động phổ thông
Công ty TNHH TM Tân Quang Cường thuộc Tập đoàn Rạng Đông
Nhân viên Kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT ÚC (ALOHA BEACH VILLAGE)
Nhân viên Bảo trì
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT ÚC (ALOHA BEACH VILLAGE)
Nhân viên Buồng phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT ÚC (ALOHA BEACH VILLAGE)
Nhân viên Lễ tân
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT ÚC (ALOHA BEACH VILLAGE)
Nhân viên Kế toán
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT ÚC (ALOHA BEACH VILLAGE)