Huyện Hàm Thuận Nam


Nhân Viên Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Chuyên Viên IT
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Chuyên Viên IT
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Thợ Cơ khí
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên Kế toán
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe tải Cẩu
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe xúc
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên Bảo vệ
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Công nhân cây xanh
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe hạng B2
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ Thủy lực
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Sửa chữa máy ô tô
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ hàn
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe đào
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe nâng
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe hạng C
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lao động phổ thông
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân Viên Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)