Huyện Hàm Thuận Nam


Nhiều vị trí
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại Dịch Vụ Việt Úc
Kế toán viên
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bình An
TTC RESORT PREMIUM KE GA TUYỂN DỤNG
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Bảo Trì Mộc, Thợ Hồ
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Nhân Viên Lễ Tân
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Trưởng BP Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Trưởng BP Buồng Phòng
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Cân hàng
CTY TNHH XNK HƯNG NGUYÊN
Kế toán trưởng
CTY TNHH XNK HƯNG NGUYÊN
Nhân viên Xuất Nhập Khẩu (Ưu tiên Nam)
CTY TNHH QUỐC TẾ RIGHT RICH
Thống kê kho
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hồng Phú
Giám sát kho
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hồng Phú