Huyện Tuy Phong


QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
CÔNG TY TNHH R STAR
Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Kỹ Sư Điện Tự Động
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Y tá
Doosan Heavy Industries & Construction
Bác sỹ
Doosan Heavy Industries & Construction
Admin Officer
Doosan Heavy Industries & Construction
Mechanical Engineer
Doosan Heavy Industries & Construction
Electrical Engineer
Doosan Heavy Industries & Construction
Tài xế xe đông lạnh
Công TNHH Anh Việt
Nhân viên Lái xe
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Lao động Phổ thông
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Kỹ Sư Quy Trình
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Nhân viên văn phòng
Doosan Heavy Industries & Construction
Thư ký
Doosan Heavy Industries & Construction
Kỹ sư EHS (kỹ sư môi trường) - Nữ
Doosan Heavy Industries & Construction