Huyện Tuy Phong


Thư ký
Doosan Heavy Industries & Construction
Kỹ sư EHS (kỹ sư môi trường) - Nữ
Doosan Heavy Industries & Construction