Tân Thành - Tiến Thành


NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
SONATARESORT
VILLA DEL SOL BEACH & SPA
VILLA DEL SOL BEACH RESORT & SPA
Nhân viên bảo trì điện
Sonata Resort & Spa
Nhân viên cây xanh
Sonata Resort & Spa
Nhân viên buồng phòng (Nam)
Sonata Resort & Spa