Tân Thành - Tiến Thành


Nhân viên bảo trì điện
Sonata Resort & Spa
Nhân viên cây xanh
Sonata Resort & Spa
Nhân viên buồng phòng (Nam)
Sonata Resort & Spa