Thành Phố Phan Thiết


1 kế toán hành chính, 1 kế toán vật tư xây dựng
Công ty Hòa Bình vật liệu xây dựng
CTY KANGAROO
DNTN PHÚ TÀI
Nhân viên Lễ Tân
Khách Sạn Tây Hồ
Nhân viên An toàn vệ sinh lao động
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên bán hàng Sales
Công ty TNHH Đất Việt
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Trưởng phòng Kinh doanh
Ca Ty Muine Resort
nhân viên bán hàng
Công ty liên doanh topcake
Kế toán thanh toán
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thư ký văn phòng
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Hành chính
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên lễ tân – văn thư
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhiên viên nhân sự
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG