Kiến Trúc Xây Dựng


Chuyên viên kỹ sư
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
NV thiết kế xây dựng
Công ty CP VIệt Hàn- Aroma Beach Resort & Spa