Kiến Trúc Xây Dựng


Giám sát xây dựng
Công ty TNHH TMDV Mỹ Nhật
Nhân Viên Bóc Tách Bản Vẽ Thiết Kế Nội Thất
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
NV thiết kế xây dựng
Công ty CP VIệt Hàn- Aroma Beach Resort & Spa