Lễ Tân - Thu Ngân


Nhân viên lễ tân
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên giao dịch tại quầy - Làm việc tại Phan Rí Cửa
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
NHÂN VIÊN LỂ TÂN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Sóng Biển Xanh RESORT
Nhân viên Lễ Tân
Khách Sạn Tây Hồ
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
NHÂN VIÊN THU NGÂN
MELON RESORT
VILLA DEL SOL BEACH & SPA
VILLA DEL SOL BEACH RESORT & SPA
Nhân viên Lễ tân
Ocean Vista
Nhân Viên Lễ Tân
Ravenala Boutique Resort
Nhân viên Thu Ngân
MELON RESORT