Lễ Tân - Thu Ngân


NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
NHÂN VIÊN THU NGÂN
MELON RESORT
VILLA DEL SOL BEACH & SPA
VILLA DEL SOL BEACH RESORT & SPA
Nhân viên Lễ tân
Ocean Vista
Lễ Tân
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân Viên Lễ Tân
Ravenala Boutique Resort
Nhân viên Thu Ngân
MELON RESORT