Nhà Hàng - Cà Phê


BẾP NẤU CHÍNH
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân Viên Nhà Hàng
Công Ty TNHH Hải Âu
Nhân viên Bartender
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc