Nhà Hàng - Cà Phê


Nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Nhân viên phụ bếp
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên pha chế / nhân viên bán hàng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Bartender
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân Viên Nhà Hàng
Công Ty TNHH Hải Âu