Phục Vụ


Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Sóng Biển Xanh RESORT
Nhân viên hồ bơi
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Phục Vụ
Shop Thời Trang & Ăn Uống Biển Xanh
Tạp Vụ
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân Viên Nhà Hàng
Ravenala Boutique Resort