Phục Vụ


Tạp Vụ
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân viên rửa chén
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Đầu bếp gia đình
Công ty TNHH Nguyên Hương
Nhân viên tạp vụ
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân Viên Nhà Hàng
Ravenala Boutique Resort