Phục Vụ


Nhân viên tạp vụ
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân Viên Nhà Hàng
Ravenala Boutique Resort