Phục Vụ


Trưởng ca
Bánh mì má hải
Nhân Viên Bán Hàng
Bánh mì má hải
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Sóng Biển Xanh RESORT
Nhân viên Phục Vụ
Shop Thời Trang & Ăn Uống Biển Xanh
Tạp Vụ
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân Viên Nhà Hàng
Ravenala Boutique Resort