Quản Trị Kinh Doanh


Giám đốc Kinh Doanh
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Giám Sát Bán Hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ TOÀN CẦU
Trưởng phòng TC - HC
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên cung ứng
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên kinh doanh
cty tnhh gái mau
Nhân viên kinh doanh
CN CÔNG TY CP NGỌC TRAI LONG BEACH TẠI MŨI NÉ
Tuyển gấp Giám đốc/trưởng phòng kinh doanh
Công ty CP Mủ Trôm Vĩnh Hảo
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh
Bảo hiểm Quân Đội Bình Thuận