Tài Chính - Kinh Doanh


Quản lý kinh doanh
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên kinh doanh - Làm việc tại Lagi
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
Nhân viên kinh doanh - Làm việc tại Phan Thiết
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Công ty BEST VIỆT NAM