Cao đẳng


Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH PNP Việt Nam
Kỹ thuật viên điều hành - Làm việc tại Phan Rí Cửa
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
trưởng bộ phận IT
Công Ty TNHH Hải Âu
Nhân viên Marketing
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung
Nhân viên Kinh doanh
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung
Nhân viên Kiểm kê
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung
ĐIỀU HÀNH TỔ
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Kế Toán Tổng Hợp
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang
Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty Ngôi Nhà Điện Tử
Nhân viên kinh doanh
Công ty Ngôi Nhà Điện Tử
Nhân viên chăm sóc khách hàng (tieng Nga)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Trợ Lý Dịch Thuật Tiếng Nhật
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang