Cao đẳng


Kế Toán Tổng Hợp
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang
Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty Ngôi Nhà Điện Tử
Nhân viên kinh doanh
Công ty Ngôi Nhà Điện Tử
Trợ Lý Dịch Thuật Tiếng Nhật
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang