Chứng Chỉ Nghề


NHAN VIEN PHA CHẾ
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIEN BÁN SHOP
JIBE BEACH CLUB
LỄ TÂN CA ĐÊM.
JIBE BEACH CLUB
Nhân viên Thu Ngân
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIÊN PHA CHẾ
JIBE BEACH CLUB
Trưởng sân vườn
JIBE BEACH CLUB
Nhân viên nhà hàng
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
BARTENDER
Sand Beach Resort
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG
Sand Beach Resort
Bếp Âu-Á
Sand Beach Resort
LỄ TÂN
Sand Beach Resort
BUỒNG PHÒNG
Sand Beach Resort
Bếp Trưởng
JIBE BEACH CLUB
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT