Chứng Chỉ Nghề


Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
FULL MOON BEACH RESORT
NHÂN VIÊN PHA CHẾ
FULL MOON BEACH RESORT
Nhân viên Spa (Therapit)
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG- CA TỐI
FULL MOON BEACH RESORT
Lái xe hạng C
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe hạng B2
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Bếp Trưởng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
TÀI XẾ LÁI XE HẠNG E
PANDANUS RESORT
NHÂN VIÊN PHA CHẾ
PANDANUS RESORT
TRƯỞNG BẾP ÂU
PANDANUS RESORT
Lái xe nâng
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe xúc
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe tải Cẩu
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe đào
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Bếp Trưởng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Sửa chữa máy ô tô
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ Thủy lực
Công ty TNHH Granite Rạng Đông