Chứng Chỉ Nghề


KẾ TOÁN GẤP
CTY TNHH DL Nhơn Hòa
Nhân Viên Bảo Trì
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân Viên Buồng Phòng
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên phụ bếp
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Bartender
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc