Chứng Chỉ Nghề


Nhân viên Kỹ thuật Bếp (Cook)
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Trưởng ca Pha chế
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Nhân viên Pha chế
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (NAM)
FULL MOON BEACH RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
FULL MOON BEACH RESORT
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
FULL MOON BEACH RESORT
Thợ cơ khí các loại
Công ty Cổ phần Tàzon
Lái xe tải ben bằng C
Công ty Cổ phần Tàzon
Nhân viên làm phòng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên bếp nấu
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Bartender
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên Lễ Tân
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
MELON RESORT
Trưởng ca nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Giám sát nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort