Chứng Chỉ Nghề


Bếp nấu
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
Trưởng ca nhà hàng
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
FULL MOON BEACH RESORT
Nhân viên pha chế / Bartender
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
NHÂN VIÊN BẾP NẤU
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
BẢO TRÌ, PHỤ BẾP
FULL MOON BEACH RESORT
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Lái xe tải Cẩu
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe xúc
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe hạng B2
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ Thủy lực
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Sửa chữa máy ô tô
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe đào
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe nâng
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Lái xe hạng C
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên Kỹ thuật Bếp (Cook)
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Trưởng ca Pha chế
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Nhân viên Pha chế
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)