Đại học


Kỹ sư Điện
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
TUYỂN: NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Quản lý Nhà Hàng
Hòn Rơm 1
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Kế toán Tổng hợp
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Nhân viên Pháp lý
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Kỹ sư EHS (kỹ sư môi trường) - Nữ
Doosan Heavy Industries & Construction
Kế toán trưởng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc