Đại học


nhân viên kế toán
Tiền Dương
Trưởng Phòng Marketing Online
Công ty TNHH Du lịch Bờ Cát Vàng
Trưởng nhóm Marketing Online
Công ty TNHH Phan Minh
Nhân viên pháp lý
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng Hợp
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Trưởng phòng Kinh doanh
Ca Ty Muine Resort
Phụ trách Phòng TCHC
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Phó Phòng TC – HC
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Trợ lý TGĐ
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng Hợp
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Kỹ sư khai thác mỏ
Trần Thị Thương
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Kỹ sư cơ khí
Công ty TNHH PNP Việt Nam
Nhân Viên Kinh Doanh
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Phó Phòng TC-HC-QT
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Trưởng BP Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)