Đại học


Phó Phòng TC – HC
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Trợ lý TGĐ
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên pháp lý
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng Hợp
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Kỹ sư khai thác mỏ
Trần Thị Thương
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Trưởng bộ phận Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
Kỹ sư cơ khí
Công ty TNHH PNP Việt Nam
Nhân Viên Kinh Doanh
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Phó Phòng TC-HC-QT
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Trưởng BP Bảo Trì
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Trưởng BP Buồng Phòng
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Kỹ Sư Điện Tự Động
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Kế toán trưởng
CTY TNHH XNK HƯNG NGUYÊN
Trưởng bộ phận Buồng phòng
BLUE BAY MUI NE RESORT
Bác sỹ
Doosan Heavy Industries & Construction