Không Yêu Cầu


Thợ hàn
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Tuyển thợ xây
Công ty TNHH Nguyên Hương
Học nghề Cơ khí
Công ty Cổ phần Tàzon
Lao động phổ thông
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Thợ Cơ khí
Công ty TNHH Granite Rạng Đông
Nhân viên nấu cơm căn tin (Nam/Nữ 30 - 40)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên sân vườn (ưu tiên nam. 20-40 tuổi)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên phụ bếp
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Lao động phổ thông
Công ty TNHH TM Tân Quang Cường thuộc Tập đoàn Rạng Đông
Cây cảnh, vườn ươm
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lái xe văn phòng
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Công nhân lắp ống
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lái xe bồn bê tông
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Phụ xe
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lái xe buýt
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG