Không Yêu Cầu


Nhân viên thanh tra xe buýt
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên bán vé xe buýt
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên vệ sinh (lao công)
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Bốc xếp
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Lao động phổ thông
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
Nhân viên phục vụ Phòng
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
Phụ vận hành trạm BTXM
Công ty Cổ phần Tàzon
Lao động phổ thông
Công ty Cổ phần Tàzon
Lái xe xúc, đào
Công ty Cổ phần Tàzon
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Công Ty TNHH ECO
Nhân viên nấu ăn căn tin
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên bảo vệ (Nam từ 20-40)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Nhân viên sân vườn (ưu tiên nam. 20-40 tuổi)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc