Tốt nghiệp phổ thông


PHỤ KHO
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
Lao Động Phổ Thông
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Nhân Viên Bảo Vệ
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
Nhân Viên Cây Xanh
CTY CP IN & BAO BÌ PHÚ NHUẬN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
Nhân viên nhà hàng
GOLDEN PEAK RESORT & SPA PHAN THIẾT
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (SHIPPER)
VIETTEL POST - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN