Trung cấp


Nhân viên Bảo Trì
Blue Bay Resort & Spa
Nhân viên Lễ Tân
Blue Bay Resort & Spa
Eagles Beach Resort Tuyển dung nhiều vị trí
Eagles Beach Resort - Eagles company
Nhân Viên Bảo Trì
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên Thu Ngân
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên Thu Ngân
CÔNG TY TNHH MELON
Nhân viên bảo trì (Nam)
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
BẾP NẤU CHÍNH
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Chuyên viên tư vấn và thuyết trình sản phẩm
Công ty CP Viễn thông FPT - CN Bình Thuận
NHÂN VIÊN THU MUA THỦY HẢI SẢN
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
TUYỂN NV KỸ THUẬT ĐỘI XE
CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Thống kê kho
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hồng Phú
Giám sát kho
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hồng Phú
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG
SWISS VILLAGE RESORT
Nhân viên Thu ngân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Lễ tân
BLUE BAY MUI NE RESORT
Nhân viên Bảo trì
BLUE BAY MUI NE RESORT
NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔNG ĐÀI)
Chi nhánh Phan Thiết - Công ty CP xe khách Phương Trang