Trung cấp


Nhan viên Bảo trì
Ca Ty Muine Resort
Nhân viên Bảo trì
Công ty SeaLinks City
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
NHÂN VIÊN THU NGÂN
MELON RESORT
Thủ quỹ
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thủ kho
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên thủ quỹ
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên Hành chính
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Kế toán Kiểm toán
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thanh tra xe buýt
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Thủ kho
CÔNG TY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG
Nhân viên kinh doanh tại Phan Thiết
Công ty CP TM và DV Katsuma
kế toán viên
Madam Cuc Saigon Emerald Resort
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Công ty BEST VIỆT NAM
Nhân viên Thu Ngân
Ca Ty Muine Resort
Nhân viên thư ký bộ phận phòng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Trưởng nhà hàng
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc