Trung cấp


Kế toán Thu mua
Ca Ty Muine Resort
KẾ TOÁN THU MUA
Cà Ty Muine Resort
NHÂN VIÊN ĐẶT PHÒNG
Cà Ty Muine Resort
QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
CÔNG TY TNHH R STAR
Nhân viên Phòng Cơ điện
Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận
Thợ Điện
Cty TNHH Xây Lắp Phạm Đình
Kế toán viên
Công Ty TNHH TM-CB Hải Sản Đầm Sen
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH PNP Việt Nam
Kế toán viên
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bình An
Kế toán tổng hợp
Công ty TNHH Sea Links City
Nhân Viên Bảo Trì.
Công Ty CP CB Gỗ Xuất Khẩu Khải Hoàn
Nhân viên Lễ tân
Sea Links Beach Hotel
NHÂN VIÊN THU NGÂN
MELON RESORT
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT
Tuyển dụng thợ điện lạnh công nghiệp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN THƯ
TTC RESORT PREMIUM KE GA TUYỂN DỤNG
Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận ( TTC Resort Premium Kê Gà)
Cân hàng
CTY TNHH XNK HƯNG NGUYÊN