Trung cấp


NVKD BĐS
CTY PHUONG NAM
Kế toán kho
Công ty TNHH Nguyên Hương
NHÂN VIÊN LỂ TÂN
LOTUS VILLAGE RESORT (LÀNG SEN)
Nhân viên bảo trì
Công ty Cổ Phần Hoàng Ngọc
Giám sát Lễ tân
Seahorse Resort & Spa
Nhân viên kinh doanh TA
Ca Ty Muine Resort
Kế toán viên
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
thủ kho
CÔNG TY TNHH TM CB HẢI SẢN ĐẦM SEN
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Sóng Biển Xanh RESORT
Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Khách Hàng
Công ty Cổ Phần Vận Tải Chuyên Nghiệp
1 kế toán hành chính, 1 kế toán vật tư xây dựng
Công ty Hòa Bình vật liệu xây dựng
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Nhân viên Lễ Tân
Khách Sạn Tây Hồ
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
MELON RESORT