Trưởng Phòng - Trưởng Bộ Phận


Quản lý chi nhanh
Công ty TNHH Khoa Cafe
Bếp Trưởng
Aroma Beach Resort
Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo