Trưởng Phòng - Trưởng Bộ Phận


Bếp Trưởng
Aroma Beach Resort
Giám Sát Nhân Sự
Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo