Xây Dựng - Thi Công


Kỹ sư EHS (kỹ sư môi trường) - Nữ
Doosan Heavy Industries & Construction